Rabu, 25 Mei 2016

Projekotwanie sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu do urzędu nie licząc szczególnych przypadków.

Budowa balaski Winylowe na plot i bramę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Ogrodzenia Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji i planowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane plot PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy proponowane ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez 2 lata. Brak rozpoczęcia prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar